Home » China Silk Road Tours from Germany

China Silk Road Tours from Germany

18-day Ancient Silk Road China Tour

18-day Ancient Silk Road China Tour

Included Cities: Beijing, Urumqi, Kashgar, Turfan, Dunhuang, Jiayuguan, Lanzhou, Kunming, Dali, Lijiang, Shangrila, Leshan, Chengdu

18-day Acient Silk Road China Xinjiang Gansu Yunnan Sichuan Tour covers top tourist attracions in Urumqi, Kashgar Bazzar, Turfan, Dunhuang Mogao Caves, Jiayuguan Great Wall, Lanzhou, Kunming Lijiang Old Town, Chengdu, Leshan Giant Buddha and more...

11-day Silk Road Kashgar Turpan Urumqi Zhangye Lanzhou

11-day Silk Road Kashgar Turpan Urumqi Zhangye Lanzhou

Included Cities: Kashgar, Urumqi, Dunhuang, Jiayuguan, Zhangye, Xiahe, Lanzhou

10-day Silk Road China Tour start from Kashgar Urumqi in Xinjiang to Dunhuang, Jiayuguan, Xiahe Lanzhou in Gansu to visit famous sites such as Sunday Bazzar, Id Kah Mosque, Abakh Hoja Tomb, Heavenly Lake, Mogao Grottoes, Mingsha Dunes, Jiayuguan Great Wall, Bingling Temple Grottoes, Labrang Lamasery....