Home » China Silk Road Tours from France

China Silk Road Tours from France

11-day Silk Road Langzhou to Urumqi Trip

11-day Silk Road Langzhou to Urumqi Trip

Included Cities: Lanzhou, Xining, Zhangye, Jiayuguan, Dunhuang, Turpan, Urumqi

11-day Silk Road China tour go thru Langzhou Xining Jiayuguan Dunhuang Turpan Urumqi to visit Yellow River Zhongshan Bridge, Xining Labrang Monastery, Zhangye Danxia Geographical Park, Jiayuguan Pass Great Wall, Mogao Caves to Turpan Depression, Urumqi Bazzar in Xinjiang Region.

18-day Silk Road China Sichuan Panda Tibet Tour

18-day Silk Road China Sichuan Panda Tibet Tour

Included Cities: Urumqi, Turpan, Dunhuang, Jiayuguan, Lanzhou, Xi'an, Lhasa, Kunming, Dali, Lijiang, Leshan, Chengdu

18-day Silk Road China Xinjiang Gansu Yunnan Sichuan Tibet Tour thru Urumqi, Turpan, Dunhuang, Jiayuguan, Lanzhou, Xi'an, Lhasa, Lijiang, Shangri-la Leshan Chengdu to link the Northwest & Southwest China for distinctive ethnic minority culture and landscape visions.