Home » China Silk Road Tours from Australia

China Silk Road Tours from Australia

11-day Silk Road Kashgar Turpan Urumqi Zhangye Lanzhou

11-day Silk Road Kashgar Turpan Urumqi Zhangye Lanzhou

Included Cities: Kashgar, Urumqi, Dunhuang, Jiayuguan, Zhangye, Xiahe, Lanzhou

10-day Silk Road China Tour start from Kashgar Urumqi in Xinjiang to Dunhuang, Jiayuguan, Xiahe Lanzhou in Gansu to visit famous sites such as Sunday Bazzar, Id Kah Mosque, Abakh Hoja Tomb, Heavenly Lake, Mogao Grottoes, Mingsha Dunes, Jiayuguan Great Wall, Bingling Temple Grottoes, Labrang Lamasery....

10-day Great Silk Road Tour

10-day Great Silk Road Tour

Included Cities: Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Beijing

Explore 10 days' great ancient China trade route trip thru Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, Beijing to see Terra Cotta Warriors,Mogao Caves, Crescent Moon Lake, Etigar Mosque, Kashgar Sunday Bazaar, Karakuli Lake and more.